Den bostadslägenhet som Du bor i har fått ett specifikt nummer i det nationella lägenhetsregistret. Ditt nummer kommer inom kort att framgå på informationstavlan i trappuppgången.

Powered by Berry Studio