KLH Fastigheter  

Företaget förvaltas av mig, Elisabeth Andersson, tillsammans med min make Mats Andersson.

Fastighetsskötare är Bo Linnander som också har hjälp av Mats med fastighetsskötseln.

Vi har i familjen förvaltat fastigheter i centrala Jönköping sedan 40-talet. Huvuddelen av fastigheterna har köpts in av min far Lars Holm men några har byggts och förvaltats av min farfar Carl Holm. Hösten 2021 såldes åtta fastgiheter i samband med ett generationsskifte till Heimstaden. Efter försäljningen förvaltar vi sex fastigheter med ca 100 lägenheter och 5 affärslokaler.

Powered by Berry Studio