Uppsägning/Utflyttning

Uppsägning    

Uppsägningstiden för en hyreslägenhet är 3 månader fr.o.m. månadsskiftet efter det att uppsägningen kommit oss tillhanda. Uppsägningen skall vara skriftlig. 

Uppsägningsblankett hittar du här!
Obs! Blanketten måste skrivas under och skickas in per post eller lämnas till oss personligen!       

Utflyttning

Kom ihåg att avtala tid för besiktning senast 1 vecka innan flytt, på telefon 036-12 15 98.
Städtips hittar du här!
 

Kontakta även hyresvärden angående nycklar till lägenheten. Antingen kan ni lämna nycklarna direkt till den kommande hyresgästen eller så lämnas nycklarna till kontoret. 

Nycklarna skall vara oss/kommande hyresgäst till handa senast kl 12.00 den första i månaden. Skulle den första inträffa på en helg så är det kl.12.00 första måndagen efter helgen.

Powered by Berry Studio